„Simeks” was founded in 1989 and has been working successfully in the Latvian and European markets for over 25 years.

SIA SIMEKS ir noslēdzis 2019.gadā 12. Jūnijā līgumu Nr SKV-L-2018/107 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.