ĶEKAVAS 

dzeramais ūdens iegūts
no artēziskā dziļurbuma